Ansøgning om hjælpemidler - undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning

Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune Skift kommune

En virksomhed kan søge tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen.

Dette skal du bruge:

Oplysninger om borgerens ansættelse, funktionsnedsættelse, behandlingssteder samt forslag til hjælpemidler der kan kompensere for funktionsnedsættelsen.