Ansøgning om etablering og indvinding af vand til drikkevand

Middelfart Kommune

Middelfart Kommune Skift kommune

Denne indberetning anvendes ved ansøgning om tilladelse til etablering af indvindingsanlæg til drikkevand

Dette skal du bruge:

  • Indvindingsstedets adresse og matrikelnummer

  • Indvindingens formål og størrelse

  • Vandforbrug

  • Hvilke tilladelse, der søges om

  • Oplysninger om evt. tidligere vandindvindingstilladelse

  • Hvis der ansøges om tilladelse til boring, skal der oplyses om afstande til andre installationer i nærheden af boringen.