Ansøgning om tilladelse til gravearbejde

Hjørring Kommune

Hjørring Kommune introside.kommunal.skift.text

Ansøgning om tilladelse til at foretage opgravning i vejarealer på kommuneveje

introside.forudsaetninger.text
  • Placering af ledning
  • Tidsplan for arbejdet
  • Afmærkningsplaner (hvis relevant)
  • Oplysning om påtænkt udførelsesmetode
  • Oplysninger om kontaktperson(er) hos ledningsejeren samt entreprenøren inkl. telefon og e-mail-adresser, herunder også kontakt uden for normal arbejdstid