Afregning af tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Hjørring Kommune

Hjørring Kommune Skift kommune

Denne indberetning bruges ved afregning af tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.