Ansøgning om landzonetilladelse

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Skift kommune

Anvend denne løsning, når du skal ansøge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Dette skal du bruge:
  • Tegninger/skitser,
  • Beliggenhedsplan m.v., der tydeligt viser forholdene.
  • Du kan vedhæfte tegninger/skitser sidst i forløbet.