Ansøgning om landzonetilladelse

Indberetning til brug for ansøgning om landzonetilladelse.