Ansøgning om råden over vejareal vedr. arrangement på kommunevej

Center for By, Erhverv og Miljø

Ballerup Kommune Skift kommune

Her kan du søge om tilladelse til at råde over veje, stier og pladser i forbindelse med afholdelsen af et udendørsarrangement

Dette skal du bruge:
  • Oplysninger om hvor på vejnettet arrangentet foregår og i hvilket tidsrum
  • Oplysninger om ansøger
  • Relevante bilag