Ansøgning efter jordforureningslovens § 8 om tilladelse til ændring af arealanvendelsen/anlægs- og gravearbejder på forurenet eller muligt forurenede grunde

Ballerup Kommune

Ballerup Kommune Skift kommune

Anvend denne digitale løsning, hvis din virksomhed ønsker at ansøge om tilladelse til ændring af arealanvendelsen/anlægs- og gravearbejder på forurenet eller muligt forurenede grunde efter jordforureningslovens § 8.