Ansøgning efter jordforureningslovens § 8 om tilladelse til ændring af arealanvendelsen/anlægs- og gravearbejder på forurenet eller muligt forurenede grunde

Denne indberetning bruges ved ansøgning om tilladelse til ændring af arealanvendelsen/anlægs- og gravearbejder på forurenet eller muligt forurenede grunde.