Aabenraa Kommune

Mest anvendte selvbetjeningsløsninger

Anmodning om lønrefusion (ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb) - DP 202H

Du skal anvende denne digitale løsning, når du skal anmode om lønrefusion, fordi din sygemeldte medarbejder efter en periode med sygedagpenge er overgået til et jobafklaringsforløb.

Alle selvbetjeningsløsninger

Viser 10 af 52
  • AB 401 - Ansøgning om mentorfunktion

    En mentor er en nuværende medarbejder, som er ansvarlig for at introducere, vejlede eller oplære en ny medarbejder i jobbet, hvis der er behov for mere introduktion end normalt.

  • Adresseforespørgsel

    Enhver kan få oplysninger om en anden persons adresse, hvis ikke personen har hemmelig adresse (beskyttet).

  • Anmeldelse og afmelding af olietanke

    Virksomheden anvender indberetningen ved anmeldelse og afmelding af olietanke. I indberetningen kan virksomheden også indberette eksisterende tankanlæg og sløjfning af denne.