Gå direkte til indhold

Uddannelse

Selvbetjening for Uddannelse

Viser 10 af 12
 • Børnepasning fra 0 år til skolestart

  Statistikken belyser normeringer i dagtilbud. Her indberettes oplysninger for pædagogisk personale, herunder ledere, der er ansat og lønnet af institutionen.

 • Børnepasning Skolebørn

  Statistikken belyser belægnings forhold og aldersfordeling for indskrevne børn samt personaleforhold, herunder arbejdsfunktion, antal og arbejdstimer.

 • Datterselskaber i udlandet

  Statistikken belyser udvikling i dansk erhvervslivs aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes branche, beskæftigelse og omsætning i dansk kontrollerede datterselskaber i udlandet.

 • Forskningsbiblioteker

  Statistikken belyser udvikling i forskningsbibliotekers aktiviteter. Her indberettes bl.a. bestand, afgang, tilvækst, udlån, fornyelse af udlån og interurbanlån.

 • Grundskoler, offentlige og private

  Statistikken belyser bl.a. omfanget af specialundervisning, henvisningsårsag til specialundervisningen, undervisning i dansk som andetsprog samt til- og afgange.

 • Højskoler

  Statistikken viser centrale data vedrørende elever på kurser på folkehøjskoler, ungdomshøjskoler og frie fagskoler. Statistikken er - sammen med den øvrige uddannelsesstatistik - med til at danne grundlag for den offentlige debat, forskning mv.

 • Ph.d.-uddannelsen

  Statistikken giver en samlet beskrivelse af omfanget af nyregistrerede ph.d.-studerende samt af studerende, der tildeles ph.d.-graden ved en godkendt institution.

 • Professionshøjskoler - åbne uddannelser

  Statistikken belyser befolkningens deltagelse i kurser/enkeltfag ved voksen- og efteruddannelse, dvs. eksterne uddannelsesforløb, som er finansieret, styret og tilrettelagt af en offentlig udbyder og finder sted uden for arbejdspladsen.

 • Udvekslingsstuderende

  Statistikken viser centrale data vedrørende studie- og praktikophold på de ordinære videregående uddannelser. Statistikken indeholder både udenlandske udvekslingsstuderende i Danmark og danske studerende, som tager en del af uddannelsen i udlandet.