Transport

Selvbetjening for Transport

Viser 10 af 13
 • Beholdning af skibe i udenlandske registre

  Statistikken belyser bestanden af danskejede skibe, der er registreret i udenlandske skibsregistre. Oplysningerne er et supplement til den registerbaserede opgørelse af skibe i dansk skibsregister.

 • Bilstøtte

  Statistikken giver et overblik over de afgørelser, der er truffet i kommunerne efter servicelovens § 114 om støtte til køb af bil.

 • Datterselskaber i udlandet

  Statistikken belyser erhvervslivets aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes beskæftigelse, personaleomkostninger, nettoomsætning og tilgang i materielle anlægsaktiver.

 • Intrastat - IDEP

  Intrastat er en væsentlig kilde til statistikken over Danmarks udenrigshandel med varer. I IDEP kan du indberette via upload eller indtaste data manuelt og gemme de mest benyttede lande- og varekoder.

 • Jernbanetransport - årlig

  Statistikken belyser transport af gods og passagerer med tog. Her indberettes og publiceres årligt mere detaljerede oplysninger om transport samt oplysninger om jernbanenettet og materiel.

 • Jernbanetransport - kvartalsvis

  Statistikken belyser transport af gods og passagerer med tog. Her indberettes og publiceres kvartalsvist summariske oplysninger om transport.

 • Passager- og færgeruter

  Statistikken belyser transport af personer og gods med færger og passagerskibe mellem to danske havne eller mellem en dansk og en udenlandsk havn. Her indberettes antal ture, overførte passagerer og køretøjer, lastbilgods og andet gods.

 • Skibsfarten på mindre havne

  Statistikken belyser udvikling i skibsfart med passagerer og gods mellem danske havne og mellem dansk og udenlandsk havn. Her indberettes antal anløb, skibstype og -størrelse, flagstat, ind- eller udskibningssted, passagerer, godsmængde og vareart.