Personale

Flere emner under Personale

Selvbetjening for Personale

Viser 9 af 9
 • Beskæftigede ved bygge og anlæg

  Statistikken belyser udvikling i beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Her indberettes beskæftigelsen den midterste onsdag i kvartalet på arbejdssteder med bygge- og anlægsvirksomhed.

 • Datterselskaber i udlandet

  Statistikken belyser erhvervslivets aktiviteter i udenlandske datterselskaber. Her indberettes beskæftigelse, personaleomkostninger, nettoomsætning og tilgang i materielle anlægsaktiver.

 • Forskning og udvikling i offentlige institutioner

  Statistikken belyser udvikling og omfang af forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Her indberettes bl.a. beskæftigelse, udgifter og finansiering af forskning og udviklingsaktiviteter.

 • Fravær via IDEP

  Statistikken belyser udvikling i den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fravær. Her indberettes medarbejdernes fraværsperioder inkl. fraværets årsag og længde.

 • Ledige stillinger og antal ansatte

  Statistikken belyser udvikling i faktisk antal og forholdsmæssig andel af ledige stillinger, fordelt på brancher, arbejdsstedsstørrelser og regioner. Her indberettes antal ledige stillinger og antal ansatte på tællingsdagen pr. arbejdssted.

 • Lønstatistik - Årlig via IDEP

  Statistikken belyser lønmodtagernes fortjeneste fordelt efter arbejdsfunktion (stilling), branche, uddannelse mv. for hele arbejdsmarkedet.

 • Lønstatistik - Kvartalsvis via IDEP

  Den kvartalsvise lønstatistik (konjunkturstatistik) belyser lønudviklingen mellem to årsstatistikker fordelt efter branche og offentliggøres med navnet lønindeks.

 • Musikskoler

  Statistikken belyser aktiviteten på musikskoler i Danmark. Undersøgelsen består af to indberetninger — et digitalt spørgeskema samt en filindberetning. Bemærk derfor, at I vil modtage to forskellige henvendelser.

 • Øvrige arbejdsomkostninger

  Statistikken belyser arbejdsomkostningerne på årlig basis. Her indberettes bl.a. lovpligtige omkostninger, aftalebestemte omkostninger samt frivillige omkostninger. Lønoplysningerne hentes automatisk fra lønstatistikken.