Personale

Flere emner under Personale

Selvbetjening for Personale

Viser 10 af 10
 • Beskæftigede ved bygge og anlæg

  Her indberetter bygge- og anlægsbranchen antal beskæftigede og omsætning fordelt på brancher og arbejdets art. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • Forskning og udvikling i offentlige institutioner

  Statistikken belyser udvikling og omfang af forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Her indberettes bl.a. beskæftigelse, udgifter og finansiering af forskning og udviklingsaktiviteter.

 • Fravær via IDEP

  Statistikken belyser udvikling i den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fravær. Her indberettes medarbejdernes fraværsperioder inkl. fraværets årsag og længde.

 • Ledige stillinger og antal ansatte

  Statistikken belyser udvikling i faktisk antal og forholdsmæssig andel af ledige stillinger, fordelt på brancher, arbejdsstedsstørrelser og regioner. Her indberettes antal ledige stillinger og antal ansatte på tællingsdagen pr. arbejdssted.

 • Lønstatistik - Årlig via IDEP

  Statistikken belyser lønmodtagernes fortjeneste fordelt efter arbejdsfunktion (stilling), branche, uddannelse mv. for hele arbejdsmarkedet.

 • Lønstatistik - Kvartalsvis via IDEP

  Den kvartalsvise lønstatistik (konjunkturstatistik) belyser lønudviklingen mellem to årsstatistikker fordelt efter branche og offentliggøres med navnet lønindeks.

 • Musikskoler

  Statistikken belyser aktiviteten på musikskoler i Danmark. Undersøgelsen består af to indberetninger — et digitalt spørgeskema samt en filindberetning. Bemærk derfor, at I vil modtage to forskellige henvendelser.

 • Øvrige arbejdsomkostninger

  Statistikken belyser arbejdsomkostningerne på årlig basis. Her indberettes bl.a. lovpligtige omkostninger, aftalebestemte omkostninger samt frivillige omkostninger. Lønoplysningerne hentes automatisk fra lønstatistikken.

 • Se udbetalinger til jeres virksomhed

  I denne selvbetjening kan I som arbejdsgiver få overblik over AUB's udbetalinger til jeres virksomhed.