Personale

Flere emner under Personale

Selvbetjening for Personale

Viser 10 af 12
 • Beskæftigede ved bygge og anlæg

  Her indberetter bygge- og anlægsbranchen antal beskæftigede og omsætning fordelt på brancher og arbejdets art. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • Forskning og udvikling i offentlige institutioner

  Her indberetter offentlige institutioner og private virksomheder, hvis virke ikke har erhvervsmæssig karakter, oplysninger om blandt andet beskæftigelse, udgifter og finansiering af forskning og udviklingsaktiviteter.

 • Fraværsstatistik - IDEP

  Her indberetter virksomheder og offentlige institutioner oplysninger om deres medarbejderes fravær. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfang og udvikling i medarbejderes fravær samt de økonomiske konsekvenser af fravær.

 • Indstilling til Den kongelige Belønningsmedalje og Den kongelige Fortjenstmedalje

  Indstilling af privatansatte fra erhvervslivet (ikke-offentligt ejede virksomheder) til Den kongelige Belønningsmedalje og offentligt ansatte inden for Erhvervsministeriets ressort og koncern til Den kongelige Fortjenstmedalje

 • Ledige stillinger - særundersøgelse

  Særundersøgelse, der skal afdække, om allerede eksisterende datakilder kan anvendes til statistik over ledige stillinger på arbejdssteder for branche O-S (primært offentlige arbejdssteder), så en ny løbende dataindsamling kan undgås.

 • Ledige stillinger og antal ansatte

  Her indberetter virksomheder antal ledige stillinger og antal ansatte på udvalgte arbejdssteder. Jeres indberetning er nødvendig for at belyse udviklingen i ledigheden på det danske arbejdsmarked og for at kunne analysere efterspørgslen på arbejdskraft.

 • Lønstatistik år - IDEP

  Her indberetter virksomheder og institutioner årligt oplysninger om lønmodtageres løn. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse niveau og udvikling i lønmodtageres fortjeneste på tværs af brancher, arbejdsfunktioner, alder, køn mv.

 • Lønstatistik kvartal - IDEP

  Her indberetter virksomheder og institutioner kvartalsvis oplysninger om lønmodtageres løn. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse niveau og udvikling i lønmodtageres fortjeneste på tværs af brancher, arbejdsfunktioner, alder, køn mv.

 • Musikskoler

  Her indberetter musikskoler, der modtager offentlig støtte, oplysninger om lokaler, fag, elever, antal ansatte m.m. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfang og udvikling i en række aktiviteter og forhold på musikskoler.