Personale

Flere emner under Personale

Selvbetjening for Personale

Viser 10 af 11
 • Beskæftigede ved bygge og anlæg

  Her indberetter bygge- og anlægsbranchen antal beskæftigede og omsætning fordelt på brancher og arbejdets art. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

 • Datterselskaber i udlandet

  Her indberetter selskaber oplysninger om deres udenlandske datterselskaber. Jeres indberetning er nødvendig, da den bidrager til dækkende statistik om udvikling i globalisering og det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet.

 • Forskning og udvikling i offentlige institutioner

  Statistikken belyser udvikling og omfang af forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Her indberettes bl.a. beskæftigelse, udgifter og finansiering af forskning og udviklingsaktiviteter.

 • Fraværsstatistik - IDEP

  Her indberetter virksomheder og offentlige institutioner oplysninger om deres medarbejderes fravær. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfang og udvikling i medarbejderes fravær samt de økonomiske konsekvenser af fravær.

 • Ledige stillinger - særundersøgelse

  Særundersøgelse, der skal afdække, om allerede eksisterende datakilder kan anvendes til statistik over ledige stillinger på arbejdssteder for branche O-S (primært offentlige arbejdssteder), så en ny løbende dataindsamling kan undgås.

 • Ledige stillinger og antal ansatte

  Her indberetter virksomheder antal ledige stillinger og antal ansatte på de udvalgte arbejdssteder. Statistikken belyser udviklingen i ledigheden på det danske arbejdsmarked og kan bruges til at analysere efterspørgslen.

 • Lønstatistik år - IDEP

  Her indberetter virksomheder og institutioner årligt oplysninger om lønmodtageres løn. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse niveau og udvikling i lønmodtageres fortjeneste på tværs af brancher, arbejdsfunktioner, alder, køn mv.

 • Lønstatistik kvartal - IDEP

  Her indberetter virksomheder og institutioner kvartalsvist oplysninger om lønmodtageres løn. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse niveau og udvikling i lønmodtageres fortjeneste på tværs af brancher, arbejdsfunktioner, alder, køn mv.

 • Musikskoler

  Her indberetter musikskoler, der modtager offentlig støtte, oplysninger om lokaler, fag, elever, antal ansatte m.m. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfang og udvikling i en række aktiviteter og forhold på musikskoler.

 • Øvrige arbejdsomkostninger

  Her indberetter private virksomheder de lovpligtige, aftalebestemte, samt frivillige omkostninger. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse arbejdsomkostninger på årlig basis og for at kunne udarbejde Lønstatistikken til Eurostat.