Slutafregning for ikke-aktive virksomheder

Erhvervsstyrelsen

Sådan foregår slutafregning

Læs mere om, hvordan slutafregning foregår for ikke-aktive virksomheder.

Ikke-aktive virksomheder, der har modtaget kompensation som følge af coronavirus/covid-19, skal indberette til slutafregning. Erhvervsstyrelsen har indsat en tredjepart på vegne af ikke-aktive virksomheder og givet tredjeparten adgang til at indberette. Tredjepart skal indberette til slutafregning, så Erhvervsstyrelsen kan beregne det endelige kompensationsbeløb, en ikke-aktiv virksomhed er berettiget til. Retten til kompensation er nemlig betinget af, at der sker indberetning til slutafregning.

Kom i gang med at indberette

Tredjeparten skal bruge Erhvervsstyrelsens indberetningsløsninger til at indberette til slutafregning.

Når du kender til, hvilke kompensationsordninger og -perioder virksomheden modtog kompensation for, skal du finde den rigtige løsning til at indberette.

Modtag en kvittering i Digital Post

Efter du har indsendt en indberetning, vil du indenfor 24 timer modtage en kvittering i Digital Post.

Tjek, at du har kvitteringen, så du er sikker på, at Erhvervsstyrelsen har modtaget din indberetning.

Afvent resultat af slutafregning

Efter du har indsendt en indberetning, kan Erhvervsstyrelsen begynde slutafregning af den ikke-aktive virksomheds kompensation. Når en indberetning er færdigbehandlet, sender vi en afgørelse med en slutopgørelse til tredjepartens digitale postkasse.

Slutopgørelsen viser det endelige kompensationsbeløb, som den ikke-aktive virksomhed var berettiget til.

Skal du indberette til slutafregning af kompensation for tabt omsætning for flere perioder mellem den 1. september 2020 og den 28. februar 2022, dannes en samlet slutopgørelse først, når alle indberetninger er færdigbehandlet.

Opdateret 27.11.2023