Ændring af campingreglementet om forsøgsordning for udvidet vintercampering

Formålet med ændringsbekendtgørelsen er at indføre en toårig forsøgsordning for udvidet vintercampering, der blandt andet vil muliggøre, at campister kan campere hele året på et begrænset antal pladser på en campingplads inden for forsøgsordningens rammer. Med en ændring af campingreglementet indføres bl.a. regler, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at give forsøgstilladelse til campingpladsejere/-forpagtere til udvidet vintercampering. En forsøgstilladelse meddeles som en tidsbegrænset tilladelse, der udløber senest den 28. februar 2025. Forsøgstilladelsen meddeles som et tillæg til en eksisterende tilladelse til vintercampering.

 • Formel titel:

  Ændring af campingreglementet om forsøgsordning for udvidet vintercampering

 • Ikrafttrædelsesdato:

  01/09/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Plan- og Landdistriktsstyrelsen

 • Ministerium:

  Kirkeministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1108
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation