Tilladelsesbekendtgørelsen (frekvenstilladelser)

Bekendtgørelsen indeholder regler om varighed, forlængelse og fornyelse af frekvenstilladelser. Herudover indeholder bekendtgørelsen regler om tavshedspligt og tilladelsesindehaveres underretning om deres planer om at overdrage og udleje tilladelser. Der er indsat et nyt nr. 4 i bilaget til bekendtgørelsen, hvorefter tilladelser til at anvende frekvenser i frekvensbåndet 40,5-43,5 GHz udstedes eller fornys med en varighed senest til og med den 30. marts 2024, hvorefter tilladelserne bortfalder. Baggrunden er, at der i EU-regi er ved at blive udarbejdet teknisk harmonisering vedrørende adgang til og anvendelse af frekvenserne til brug for udbud af trådløse bredbåndstjenester, som vil skulle implementeres i dansk ret. Implementeringsfristen, som aktuelt er præsenteret i forbindelse med arbejdet, er den 31. marts 2024. Der er ikke aktuelt udstedt tilladelser til at anvende frekvenser i frekvensbåndet 40,5-43,5 GHz.

 • Formel titel:

  Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

 • Ikrafttrædelsesdato:

  15/03/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

 • Ministerium:

  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/281
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation