Samfundsbidrag fra den finansielle sektor og fradragsloft over lønninger

Der er indført en forhøjet selskabsskat for finansielle selskaber, idet disse skal betale en skat på 25,2 pct. i 2023 og 26 pct. i 2024 og senere år af deres skattepligtige indkomst. Den almindelige selskabsskattesats er 22 pct. Der er endvidere indført et loft over virksomheder adgang til fradrag for udgifter til lønninger. Loftet vil betyde, at der ikke er fradrag for den del af en medarbejders bruttoløn, der overstiger et grundbeløb på 6.339.800 kr. (2010-niveau). Grundbeløbet reguleres årligt. www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/905

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/01/2023

  • Ansvarlig myndighed:

    Skatteministeriet

  • Ministerium:

    Skatteministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation