Refusionsbekendtgørelse for undergrundsaktiviteter m.v.

Der er tale om en nyudstedelse af den gældende bekendtgørelse nr. 661 af 1. juni 2018 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v. De gældende regler i denne bekendtgørelse berøres ikke af denne nyudstedelse. Baggrunden for nyudstedelsen af bekendtgørelsen er en udvidelse af bekendtgørelsens anvendelsesområde, således CO2-lagringsaktiviteter tillige omfattes. Nyudstedelsen vil derfor indebære, at myndighedernes udgifter til sagsbehandling, herunder tilsyn, i forbindelse med geologisk lagring af CO2 refunderes af rettighedshavere, bevillingshavere, ansøgere om og indehavere af tilladelser i relation til CO2-lagring i medfør af lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

 • Formel titel:

  Bekendtgørelse om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med undergrundsaktiviteter m.v.

 • Ikrafttrædelsesdato:

  01/09/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Energistyrelsen

 • Ministerium:

  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1105
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation