Produktions- og Afsætningsplaner (PAP) 2023

Bekendtgørelsen indeholder regler vedrørende administrationen af en tilskudsordning, med formålet at yde støtte til producentorganisationernes forberedelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner, for derigennem at fremme producentorganisationernes arbejde for at nå målene i den fælles fiskeripolitik.