Øl- og vinafgiftsbekendtgørelsen

Med denne bekendtgørelser sker der konsekvensændringer som følge af vedtaget lovgivning (Lov nr. 1240 af 11/06/2021), som blev ændret grundet implementeringen af det omarbejdede cirkulationsdirektiv (Rådets direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning). Direktivet har ændret reglerne for bevægelsen af beskattede varer på tværs af EU, fx erstattes den nuværende papirbaserede løsning af en digital løsning. Det betyder, at transport af beskattede varer omfattet af øl- og vinafgiftsloven, fremover vil skulle ske via it-systemet Excise Movement Control System (EMCS). Med udgangspunkt i direktivet fastsættes der med ændringerne i bekendtgørelserne, de nærmere regler om de fire nye registreringstyper (autoriseret modtager, midlertidigt autoriseret modtager, autoriseret afsender og midlertidigt autoriseret afsender). Herudover fastsættes reglerne for, hvilke meddelelser, der skal sendes via EMCS ved transport af beskattede varer, samt hvordan virksomhederne skal forholde sig, når EMCS er ude af drift. Endeligt foretages en række justeringerne af teknisk karakter, herunder bl.a. opdatering af henvisninger til både loven og internt i bekendtgørelserne, ændring af ”SKAT” til ”Skatteforvaltningen” og en række andre præciseringer af mere teknisk karakter. Af hensyn til overblikket er ændringerne markeret i bekendtgørelsen, som ligger på høringsportalen

 • Ikrafttrædelsesdato:

  13/02/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Skatteministeriet

 • Ministerium:

  Skatteministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/67146
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation