Nye regler i den særlige ordning for brugtmoms, som blev vedtaget i lov nr. 904 af 21. juni 2022 sættes i kraft den 1. april 2023

Der er tale om ændringer vedrørende momssærordningen for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter. De nye regler indebærer bl.a. en forenkling, som virksomhederne kan bruge.

 • Formel titel:

  Bekendtgørelse nr. 218 af 6. marts 2023 om ikrafttræden af § 1, nr. 13-17, i lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

 • Ikrafttrædelsesdato:

  01/04/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Skatteministeriet

 • Ministerium:

  Skatteministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/218
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation