Nedsættelse af rentekompensation i sager om refusion af udbytteskat m.v. og harmonisering af tidspunktet for rente-beregning ved opkrævning

Nedsættelse af satsen for rentekompensation i sager, hvor selskaber m.v. og personer anmoder om refusion af udbytteskat mv. fra 4,8 pct. til 3,4 pct. årligt. Harmonisering af renteregler, der indebærer at virksomheder og personer, som ikke angiver skatter og afgifter korrekt og til tiden, eller som undlader at oplyse Skatteforvaltningen om deres skattepligt, rentemæssigt bliver stillet bedre end personer og virksomheder, der angiver og oplyser korrekt og rettidigt. Fremover skal alle betale renter tilbage i tid af restskat, afgifter mv. Ændring af regler om regulering som følge af den endeligt opgjorte fradragsprocent for delvis fradragsret for moms m.v., så betalingsfristen for disse reguleringer bliver fastsat til et specifikt tidspunkt, der ligger frem i tiden, så der i disse situationer ikke skal betales renter tilbage i tiden. Beløbsgrænsen for kreditsaldoen på skattekontoen, der blev midlertidigt forhøjet i forbindelse med likviditetstiltagene indført for at hjælpe virksomhederne bedst muligt igennem coronakrisen, nedsættes til den normale beløbsgrænse på 200.000 kr. fra og med den 15. juni 2022. Ændring af forbrugsafgiftsloven så virksomheder, der har betalt afgift af røgfri tobak i perioden inden sammenlægningen af afgiftssatserne og indførelsen af stempelmærke-ordningen, får mulighed for at få godtgjort denne afgift. Udskydelse af ikrafttrædelsestidspunkt for indførelse af afgifter på nikotinprodukter og nikotinholdige væsker samt sammenlægningen af afgiftssatser for røgfri tobak og den dertil hørende stempelmærkeordning i 3 måneder til d. 1. okt. 2022. Lov nr. 832 af 14. juni 2022

  • Ikrafttrædelsesdato:

    15/06/2022

  • Ansvarlig myndighed:

    Skatteministeriet

  • Ministerium:

    Skatteministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation