Bilskrotbekendtgørelsen

Den nye bilskrotbekendtgørelse implementerer de generelle minimumskrav fra direktiv 2018/851/EU om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald artikel 8a. Ændringerne indeholder nye regler til ordningen for udvidet producentansvar for udtjente køretøjer, herunder sikkerhedsstillelse, gradueret bidrag ved kollektiv opfyldelse, egenkontrol og registrering af repræsentant. Hertil er der revideret i flere af de eksisterende definitioner og tilføjet nye definitioner.

 • Ikrafttrædelsesdato:

  05/01/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Miljøstyrelsen

 • Ministerium:

  Miljøministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1654
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation