Bekendtgørelse om udvidet baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse af personer, som har funktioner inden for luftfartssikkerhed (security)

Med denne bekendtgørelse suppleres EU-reguleringen, som fastlægger nye regler om baggrundskontrol af personer, der har funktioner inden for luftfartssikkerhed (security). En udvidet baggrundskontrol består af ID- og CV-kontrol, kontrol af strafferegisteroplysninger og omfatter efterretningsoplysninger og andre oplysninger, som myndigheden er i besiddelse af. Derudover indsættes bestemmelser om sikkerheds-godkendelse af personer, der har funktioner inden for luftfartssikkerhed (security). Reglerne samles i én bekendtgørelse for at gøre det tydeligt, hvilke personer, der skal henholdsvis baggrundskontrolleres eller sikkerhedsgodkendes.

  • Ikrafttrædelsesdato:

    31/12/2021

  • Ansvarlig myndighed

    Trafikstyrelsen

  • Ministerium

    Transportministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation