Bekendtgørelse om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2023

Med denne bekendtgørelse fastsætter Landbrugsstyrelsen de nødvendige betingelser for, at non-profit og ikke-erhvervsdrivende foreninger, organisationer og fonde med et gyldigt CVR-nummer, der arbejder med dyrevelfærden i Danmark, kan søge om tilskud under Dyrevelfærdspuljen.

 • Formel titel:

  Bekendtgørelse om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2023

 • Ikrafttrædelsesdato:

  01/09/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Landbrugsstyrelsen

 • Ministerium:

  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1132
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation