Bekendtgørelse om prydplanteformeringsmateriale

Bekendtgørelsen eksisterer allerede i dag, men denne ændres, idet direktiv 93/49/EØF, som er implementeret i bekendtgørelsen, er blevet ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2022/2438. Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 er for nylig blevet ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2285 (4) med henblik på ajourføring af plantesundhedsstatussen for visse skadegørere og, hvor det er relevant, ændre de specifikke foranstaltninger mod disse skadegørere. For at sikre sammenhængen til disse retsakter, ændres direktivet. Der er således alene tale om konsekvensrettelser. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 30. juni 2023.

 • Formel titel:

  Bekendtgørelse om prydplanteformeringsmateriale

 • Ikrafttrædelsesdato:

  30/06/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Landbrugsstyrelsen

 • Ministerium:

  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/652
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation