Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de nationale testcentre

Formålet med støtteordningen er at understøtte og bidrage til at styrke forholdene for forsøgsvindmøller i Danmark og fastholde Danmarks position som et globalt foregangsland på test og udvikling af vindmøller, der kan sikre den danske vindmøllebranches konkurrencedygtighed til gavn for danske arbejdspladser, eksport og den grønne omstilling. Pristillæggenes størrelse er bestemt af niveauet i det sidst afholdte teknologineutrale udbud for vedvarende energi. Der er imidlertid ikke blevet afholdt et teknologineutralt udbud i 2020 til at fastsætte pristillæggene efter, og pristillægget fra det teknologineutrale udbud i 2019 vil derfor blive videreført i 2021. Pristillægget for forsøgsmøller uden for de nationale testcentre er 1,54 øre pr. kWh svarende til et vægtet gennemsnit af de vindende bud i 2019. Puljen for forsøgsvindmøller der opstilles uden for testcentrene fastsættes i 2021 til 30 MW. Det forventes, at bekendtgørelserne vil træde i kraft den 1. september 2021. Der kan søges om tilsagn om pristillæg efter først-til-mølle princippet. Link til Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1420

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/09/2021

  • Ansvarlig myndighed

    Energistyrelsen

  • Ministerium

    Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation