Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Bekendtgørelsen fastlægger en række konkrete foranstaltninger, der skal medvirke til at sikre, at Danmark lever op til sine forpligtelser efter vandrammedirektivet om, at alle overfladevandområder og grundvandsforekomster, som udgangspunkt, skal være i god tilstand senest i 2027.

 • Formel titel:

  Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

 • Ikrafttrædelsesdato:

  21/06/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Miljøministeriet

 • Ministerium:

  Miljøministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/797
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation