Bekendtgørelse om godskørsel

Der udarbejdes udkast til bekendtgørelse om godskørsel som følge af lov nr. 159 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. af 31. januar 2022. Med Vejpakken, der blev vedtaget af EU i juli 2020, indføres der blandt andet en tilladelsesordning for international godskørsel for fremmed regning i varebiler. Ansøgere om tilladelse til international godskørsel for fremmed regning i varebiler skal som udgangspunkt opfylde de samme betingelser som ansøgere om tilladelse til godskørsel for fremmed regning i lastbiler. Ændringslovens § 4, stk. 3, fastsatte, at kravet om tilladelse i § 1, stk. 3, i lov om godskørsel, finder anvendelse fra den 21. maj 2022. De nye krav udmøntes i bekendtgørelse om godskørsel.

 • Ikrafttrædelsesdato:

  13/05/2022

 • Ansvarlig myndighed:

  Færdselsstyrelsen

 • Ministerium:

  Transportministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/601
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation