Bekendtgørelse om generel og udifferentieret registrering til og med den 29. marts 2023 og opbevaring til og med den 29. marts 2024 af trafikdata

Link til bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/381 Bekendtgørelsen fastsætter regler, der pålægger udbydere at foretage generel og udifferentieret registrering og opbevaring af trafikdata. Reglerne om generel og udifferentieret registrering af trafikdata vil gælde fra og med den 30. marts 2022, kl. 12.00, til og med den 29. marts 2023. Oplysningerne vil skulle opbevares i et år fra registreringstidspunktet.

  • Ikrafttrædelsesdato:

    30/03/2022

  • Ansvarlig myndighed:

    Justitsministeriet

  • Ministerium:

    Justitsministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation