Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring af visse engangsplastprodukter m.v. og om krav til visse andre engangsplastprodukter

Bekendtgørelsen har til formål at implementere to produktkrav om hhv. genanvendt indhold af plast i drikkeflasker og fastsættelse af låg på drikkevarebeholdere jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/904/EU af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (engangsplastdirektivet). Produktkravene er beskrevet i direktivets artikel 6. De nye krav betyder: - at drikkevarebeholdere af engangsplast, som har kapsler og låg fremstillet af plast, fra 3. juli 2024 kun må markedsføres, hvis kapslerne og lågene forbliver fastgjort til beholderne under produktets planlagte brugsfase og - at drikkeflasker af engangsplast, der er fremstillet af PET-plast, som den primære komponent, fra 2025 skal indeholde mindst 25 pct. genanvendt plast, og at alle drikkeflasker af engangsplast fra 2030 skal indeholde mindst 30 pct. genanvendt plast. Ud over de nye bestemmelser er der foretaget en række mindre justeringer og præciseringer i bekendtgørelsens eksisterende paragraffer.

 • Formel titel:

  Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring af visse engangsplastprodukter m.v. og om krav til visse andre engangsplastprodukter

 • Ikrafttrædelsesdato:

  01/10/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Miljøministeriet

 • Ministerium:

  Miljøministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1173
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation