Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2022 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser

Bekendtgørelsen fastsætter private arbejdsgiveres bidrag til finansiering af ATP-bidrag af arbejdsløshedsdagpenge og VEU-godtgørelse for 2022 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2085

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/01/2022

  • Ansvarlig myndighed

    Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  • Ministerium

    Beskæftigelsesministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation