Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af katte

Bekendtgørelsen indeholder både generelle dyrevelfærdsbestemmelser for hold af katte, samt bestemmelser der er særligt møntet på erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og -internater. I de generelle bestemmelser fastsættes et forbud mod at holde katte i bur, dog sådan at katte gerne må placeres i bur under transport, ophold på dyreklinik og lignende. Det vil fortsat være sådan, at virksomheder, der driver erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte, samt kattepensioner og -internater, kun må drives med tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Erhvervsmæssigt opdræt af katte defineres i bekendtgørelsen som indendørs opdræt, hvor der er avlet fem eller flere kuld killinger inden for de seneste 12 måneder. Den virksomhedsansvarlige skal have gennemført en uddannelse om håndtering af katte og have erfaring og faglig viden, sådan at virksomheden kan drives dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt. Virksomheden skal kunne rådgive kunderne om forsvarligt hold af katte. Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen skal sikre kattene forsvarlige forhold, så kattenes fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses. Der stilles krav om, at kattenes opholdsrum i størrelse og indretning tilgodeser dyrenes behov for bevægelse og naturlig udfoldelse. Der fastsættes areal- og højdekrav til opholdsrummet samt krav til rummets indretning og indhold. Kattene skal dagligt have menneskelig kontakt udover kontakten i forbindelse med fodring og lignende. Virksomheden skal have tilknyttet en dyrlæge, der tilser katteholdet mindst én gang årligt. Bekendtgørelsen viderefører bestemmelserne i bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger samt bestemmelserne i bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte. Samtidig med at den nye bekendtgørelse om katte træder i kraft, undtages katte fra anvendelsesområdet i følgende fire bekendtgørelser: • Bekendtgørelse nr. 631 af 31. maj 2023 om halekupering, kastration og afhorning • Bekendtgørelse nr. 686 af 31. maj 2023 om erhvervsmæssig handel med dyr • Bekendtgørelse nr. 815 af 15. juni 2023 om visse aggregater, halsbånd mv. til dyr, herunder om forbud mod brug og markedsføring • Bekendtgørelse nr. 817 af 15. juni 2023 om aflivning, herunder slagtning, af dyr Katte vil fra den 1. juli 2023 derfor ikke længere være omfattet af disse fire bekendtgørelser.

 • Formel titel:

  Bekendtgørelse nr. 647 af 31. maj 2023 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af katte

 • Ikrafttrædelsesdato:

  01/07/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Fødevarestyrelsen

 • Ministerium:

  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/647
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation