Bekendtgørelse om COVID-19 i pelsdyr

Bekendtgørelsen udgør en ændring af gældende bekendtgørelse nr. 377 af 4. april 2023 om COVID-19 i pelsdyr. Den primære ændring af den gældende bekendtgørelse består i indførelse af et overvågningsprogram i § 3, hvorefter operatøren hver tredje måned skal indsende svælgsvaberprøver fra op til 5 pelsdyr, som er selvdøde eller aflivet som følge af sygdom, samt udtage og indsende svælgsvaberprøver fra 15 pelsdyr maksimalt 10 dage forud for aflivning med henblik på pelsning, til analyse for SARS-CoV-2 på et af Fødevarestyrelsen udpeget laboratorium. Bekendtgørelsesudkastet ændrer desuden kravene i den gældende § 17, stk. 3 og § 18, således at operatøren ikke længere er forpligtet til at holde dyrene isoleret, og operatøren ikke længere er forpligtet til at udtage 60 svælgsvaberprøver ved flytning af pelsdyr mellem virksomheder beliggende i Danmark. Kravene i den gældende bekendtgørelse om COVID-19 smittebeskyttelsesplan, anmeldepligt ved mistanke om COVID-19 i pelsdyr samt offentligt tilsyn videreføres i bekendtgørelsesudkastet.

 • Formel titel:

  Bekendtgørelse om COVID-19 i pelsdyr

 • Ikrafttrædelsesdato:

  01/10/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Fødevarestyrelsen

 • Ministerium:

  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/67750
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation