Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr

Bekendtgørelsens hovedindhold: Fødevarestyrelsen har i samarbejde med sundhedsmyndighederne udarbejdet en smittebeskyttelsesmodel, der fremgår af bekendtgørelsen og omfatter følgende: I. Overvågningsprogram for SARS-CoV-2 Fødevarestyrelsen udtager svælgsvaberprøver (PCR-test) fra alle minkbesætninger i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2021/788. II. Smittebeskyttelsesplan for minkvirksomheden Operatører (besætningsejere) skal udarbejde, implementere og efterleve smittebeskyttelsesplaner, som i relation til COVID-19 som minimum skal indeholde de elementer, der fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen. III. Supplerende krav om test af mink ved indkøb/indførsel 60 svælgsvaberprøver af mink skal udtages i forbindelse med indførsel fra EU-lande eller import fra tredje lande ved ankomst til den modtagende minkbesætning i Danmark. Ved flytning mellem besætninger i Danmark stilles der krav om forudgående test. IV. Døde mink afhentes uden for besætningsområdet Døde mink til pelsning eller bortskaffelse skal placeres, så afhentning kan ske, uden chauffør/pelseri-personale får adgang til besætningsområdet. V. Håndtering af minkvirksomheder der bliver smittede med COVID-19 Virksomheder, der er smittede eller mistænkt for at være smittet, vil blive pålagt et offentligt tilsyn med de nærmere betingelser og krav. Fødevarestyrelsens muligheder for at afholde udgifter til aflivning, rengøring og desinfektion, herunder kompensation for aflivede dyr, vil afhænge af, hvorvidt COVID-19 enten fortsat betragtes som en ”emerging disease” af EU-Kommissionen eller sygdommen tilføjes EU’s sygdomsliste. Udkast til bekendtgørelse og høringsbrev kan findes på høringsportalen.