Bekendtgørelse om CO2e-fortrængningskravet i transportsektoren, der regulerer hvor meget olie- og gasselskaber o.l. skal reducere udledninge

Regulerer hvor meget de selskaber, der er omfattet af bekendtgørelsen, typisk olie- og gasselskaber der leverer brændstoffer til landtransportsektoren, skal reducerer udledningen af CO2 i transportsektoren med. Indeholder derudover bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og en række andre regelsæt.

 • Formel titel:

  Bekendtgørelse om CO2e-fortrængningskrav og bæredygtighed m.v.

 • Ikrafttrædelsesdato:

  08/09/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Energistyrelsen

 • Ministerium:

  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1150
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation