Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet

Bekendtgørelsen fastsætter regler for anerkendelse og kontrol af kvalifikationer for personer, der har erhvervet kvalifikationerne i udlandet, og som vil arbejde i Danmark. Der er foretaget konsekvensrettelser i bekendtgørelsens bilag 2 og 3, så de stemmer overens med bekendtgørelsen om arbejdsmiljøfaglige uddannelser vedrørende arbejde som kranfører. Samtidig er der foretaget mindre ændringer i form af opdaterede henvisninger til nugældende lovgivning. Ændringerne i bekendtgørelsen er af formel karakter uden indholdsmæssig betydning.

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/09/2021

  • Ansvarlig myndighed

    Arbejdstilsynet

  • Ministerium

    Beskæftigelsesministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation