Afskaffelse af fradragsret for håndværksydelser efter boligjobordningen

Med lovforslaget foreslås den del af aftalen om finansloven for 2022, der vedrører boligjobordningen, udmøntet ved at afskaffe fradragsret for håndværksydelser efter boligjobordningen med virkning fra den 1. april 2022. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/376 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/391

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/04/2022

  • Ansvarlig myndighed:

    Skatteministeriet

  • Ministerium:

    Skatteministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation