Ændring af bekendtgørelse om sejlads m.m. i visse danske farvande

Ændring med henblik på at indfører dispensationsregel mhp. sejlads med autonome enheder i det indre danske territorialfarvand. Ønske fra Skagens Havn om at ophæve § 14, pkt. 7. Vil ikke finde anvendelse for Grønland?

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/01/2023

  • Ansvarlig myndighed:

    Søfartsstyrelsen

  • Ministerium:

    Erhvervsministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation