Ændring af bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet og dennes helejede datterselskaber.

Ændringsbekendtgørelsen sikre Forsyningstilsynet hjemmel til at udføre tilsyn med Energinets økonomiske regulering for reguleringsåret 2022.

 • Formel titel:

  Ændring af bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet og dennes helejede datterselskaber.

 • Ikrafttrædelsesdato:

  01/09/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Energistyrelsen

 • Ministerium:

  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1096
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation