Ændring af bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene

Bekendtgørelsen skal ændres for delvist at kunne implementere arbejdsvilkårsdirektivet (2019/1152/EU), der senest skal være implementeret den 1. august 2022.

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/01/2023

  • Ansvarlig myndighed:

    Søfartsstyrelsen

  • Ministerium:

    Erhvervsministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation