Ændring af årsregnskabsloven

Loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/2101 af 24. november 2021 om ændring af direktiv 2013/34/EU (regnskabsdirektivet) for så vidt angår offentliggørelse af indkomstskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer m.v. Ændringsdirektivet har til formål at fremme et fair og effektivt skattesystem, der understøtter gode vækstbetingelser baseret på princippet om, at virksomheder betaler skatter i det land, hvor deres indtægter genereres.

 • Formel titel:

  LOV nr 735 af 13/06/2023 om ændring af årsregnskabsloven (Implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/2101 for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer m.v.)

 • Ikrafttrædelsesdato:

  22/06/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Erhvervsstyrelsen

 • Ministerium:

  Erhvervsministeriet

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/735
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation