Revisorerklæring til brug for ansøgning om varebilstilladelser

Færdselsstyrelsen

Som transportvirksomhedens revisor skal du benytte denne blanket til at dokumentere, at ansøger opfylder kravene til egenkapital ved ansøgning om varebilstilladelser, yderligere varebilstilladelser eller fornyelse heraf.

Dette skal du bruge:

Du skal have følgende parat vedr. virksomheden og dens ejere og interessenter:

  • CVR nummer på virksomheden.

  • CPR numre for ejere og interessenter.

  • Oplysninger om virksomhedens regnskab og egenkapital.