Henvendelse om administrativt bødeforlæg vedrørende manglende syn eller afmelding

Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen udsteder administrative bødeforlæg til køretøjsejere, der ikke overholder lovpligtige frister for bilsyn. Har du fået et bødeforlæg over manglende syn eller afmelding, har du mulighed for at rette henvendelse.

Dette skal du bruge:

  • CPR-nr.

  • Registreringsnummer på køretøjet

  • Bødenummer

  • Evt. synsrapport fra synsvirksomhed, hvis køretøjet har været fremstillet til syn