Ansøgning om godkendelse til drift af varebilschaufførvikarvirksomhed

Færdselsstyrelsen

Transportlederen skal logge på for at udfylde denne ansøgningsblanket. Bemærk at der kun kan søges om godkendelse til drift af varebilschaufførvikarvirksomhed, hvis virksomheden har tilladelse til godskørsel for fremmed regning/en varebilstilladelse.