Ansøgning om fornyelse af tilladelser til godskørsel

Færdselsstyrelsen

Virksomheden skal udfylde denne blanket til ansøgning om fornyelse af tilladelser til godstransport (vejtransporttilladelser).