Ansøgning om CEMT-tilladelser

Færdselsstyrelsen

Blanketten skal benyttes til ansøgning om CEMT-tilladelse.

Dette skal du bruge:

Du skal logge ind som virksomhed med MitID erhverv bruger alternativt med dit personlige MitID bruger, såfremt du er 100% tegningsberettiget i virksomheden.

Vær opmærksom på, at din virksomhed skal have en fællesskabstilladelse før den kan søge om en CEMT-tilladelse.

Du skal have afklaret, hvilken euronorm tilladelse du har behov for i forhold til det køretøj du benytter, samt hvilke lande tilladelsen skal være gyldig i.

Du kan læse mere om de forskellige euronormer her.

Det skal du have parat, så du kan vedhæfte det til din ansøgning.

  • Dokumentation for at virksomheden har kørsel, som kræver en CEMT-tilladelse.

  • Erklæring fra transportkunde eller speditørens kunde, indeholdende en udførlig beskrivelse af det nuværende transportbehov med angivelse af godsart, godsmængder og destinationer.