Blanket til supplerende virksomhedsoplysninger

Trafikstyrelsen

Formålet med blanketten er at give Minksekretariatet et bedre kendskab til din minkvirksomhed. Dine svar bruges til at planlægge, hvornår behandlingen af netop din type af minkvirksomhed påbegyndes.

Dette skal du bruge:

  • MitID

  • Dit sagsnummer fra din sag hos Minksekretariatet. Du finder sagsnummeret i det brev, du har modtaget fra Minksekretariatet. Du skal have ansøgt hos Fødevarestyrelsen, før du får et sagsnummer hos Minksekretariatet.

Det skal du gøre:

  1. Log ind med dit MitID. Din revisor, advokat eller andre kan sende erklæringen på dine vegne.

  2. Når du starter selvbetjeningen, skal du besvare en række spørgsmål. Disse spørgsmål skal besvares med enten ja eller nej. Spørgsmålene skal besvares med udgangspunkt i den 4. november 2020.

  3. Dernæst vil du modtage vejledning om erstatningsopgørelsesmodeller og hvilke muligheder du har for at vælge mellem den skematiske model eller en erstatning opgjort efter principperne i ekspropriationserstatning. Du kan læse mere nedenfor i punktet "Erstatningsopgørelsesmodel”. Du har som udgangspunkt mulighed for at ændre dit valg af erstatningsopgørelsesmodel senere i dit sagsforløb, medmindre din virksomhedstype betyder, at du kun kan ansøge om en særlig erstatning.

  4. Afslutningsvist vil du se en opsummeringsside, hvor du kan efterse de oplysninger du har givet, inden du indsender blanketten. Husk at trykke ’send’, så blanketten bliver sendt til Minksekretariatet.

  5. Du vil modtage en kvittering og kopi af den indsendte blanket til den mailadresse, du indtastede.

  6. Når Minksekretariatet har modtaget de supplerende oplysninger om din minkvirksomhed, bliver du kontaktet via Digital Post.