Blanket til indsendelse af klage til Minksekretariatets 1. instans

Trafikstyrelsen

Du skal bruge denne blanket for at indsende en klage over en afgørelse. Det kan være en afgørelse truffet af erstatnings- og taksationskommissionen vedrørende erstatning, kompensation og/eller aktindsigt. Du skal være part i den sag du klager over.

Dette skal du bruge:

  • MitID.

  • Kontaktoplysninger.

  • Sagsnummer på sagen hos Minksekretariatet, som kan findes øverst i højre hjørne i tidligere breve fra Minksekretariatet.

  • Det er muligt, at vedhæfte klagen i dokumentform eller skrive klagen i et fritekstfelt i blanketten.