Gå direkte til indhold

Ansøgning om tilladelse til at udøve erhvervsmæssig postbefordring

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Alle virksomheder, der erhvervsmæssigt indsamler, omdeler eller transporterer adresserede forsendelser, der vejer op til 20 kg, skal registrere sig som postvirksomhed. Benyt denne blanket.