Ansøgning om tilladelse til at udøve erhvervsmæssig postbefordring.

Trafikstyrelsen

Blanketten benyttes til at ansøge om tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring.

Dette skal du bruge:

Når du er logget på, skal du angive en række oplysninger om virksomheden, samt som minimum vedhæfte følgende:

  • Angiv navn, CPR-nummer, privatadresse og telefonnummer på tegningsberettigede i postvirksomheden

Vedhæft:

  • Kopi af virksomhedens vedtægter eller kopi af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen der dokumenterer selskabets tegningsberettigede.
  • Beskrivelse af postvirksomhedens service og kvalitet (eller f.eks. forretningsbetingelser)
  • Beskrivelse af reklamations- og forældelsesregler (eller f.eks. forretningsbetingelser)
  • Beskrivelse af erstatningsbetingelser (eller f.eks. forretningsbetingelser)
  • Beskrivelse af vilkår for levering og anvendelse (eller f.eks. forretningsbetingelser)
  • Beskrivelse af postvirksomhedens prisliste
  • Forretningsplan for det første år, seneste årsregnskab, årsrapport, budget eller lignende.

Samtidig erklæres:

  • at postvirksomheden er indforstået med at betale et gebyr på kr. 4.600 (2011 niveau) for udstedelse af tilladelse til postbefordring,
  • at postvirksomheden er indforstået med at betale et årligt gebyr til Trafikstyrelsen på kr. 2,70 (2011 niveau) for hver 1.000 befordrede adresserede forsendelser, som er omfattet af tilladelseskravet.